Câu 1: Đo nhiệt độ là 37 o C. Trong thang nhiệt độ Kenvin, kết quả đo nào sau đây đúng? A. 310 (K)        B. 300 (K) C. 310 (K)        D. 98,6 (K) Câu

Question

Câu 1: Đo nhiệt độ là 37 o C. Trong thang nhiệt độ Kenvin, kết quả đo nào sau đây
đúng?
A. 310 (K)        B. 300 (K)
C. 310 (K)        D. 98,6 (K)
Câu 2: Giá trị nhiệt độ đo được theo thang nhiệt độ Kenvin là 293K. Hỏi theo
thang nhiệt độ, nhiệt độ đó có giá trị là bao nhiêu? Biết rằng mỗi độ trong thang
nhiệt độ Kenvin (1K) bằng 1 độ trong thang nhiệt độ Xenxiut (1 o C) và 0 o C ứng với
273K.
A. 20 o C        B. 100 o C
C. 68 o C        D. 261 o C
Câu 3: Trong thang nhiệt độ Kenvin, nhiệt độ của nước đang sôi là:
A. 100 (K)        B. 212 (K)
C. 373 (K)       D. 0 (K)
Câu 4: Cho hai nhiệt kế rượu và thủy ngân. Dùng nhiệt kế nào có thể đo được
nhiệt độ của nước đang sôi? Cho biết nhiệt độ sôi của rượu và thủy ngân lần lượt là
80 o C và 357 o C.
A. Cả nhiệt kế thủy ngân và nhiệ-t kế rượu.
B. Không thể dùng nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu.
C. Nhiệt kế rượu.
D. Nhiệt kế thủy ngân
Câu 5: Nước ở trong trường hợp nào dưới đây có trọng lượng riêng lớn nhất?
A. Thể lỏng, nhiệt độ cao hơn 4 o C
B. Thể lỏng, nhiệt độ bằng 4 o C
C. Thể rắn, nhiệt độ bằng 0 o C.
D. Thể hơi, nhiệt độ bằng 100 o C
Câu 6: Quan sát các nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu thấy ở phần trên của nhiệt kế thường phình ra, chỗ phình ra đó có tác dụng:
A. chứa lượng thủy ngân hoặc rượu khi dâng lên.
B. chứa lượng khí còn dư khi thủy ngân hoặc rượu dâng lên.
C. phình ra cho cân đối nhiệt kế.
D. nhìn nhiệt kế đẹp hơn.
Câu 7: Khi nhúng một nhiệt kế rượu vào nước nóng, mực rượu trong ống nhiệt kế
tăng lên vì:
A. ống nhiệt kế dài ra.
B. ống nhiệt kế ngắn lại.
C. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng rượu nở nhiều hơn.
D. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng ống nhiệt kế nở nhiều hơn.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nhiệt kế y tế có thể dùng để đo nhiệt độ cơ thể người.
B. Nhiệt kế thủy ngân có thể dùng để đo nhiệt độ trong lò luyện kim.
C. Nhiệt kế kim loại có thể đo nhiệt độ của bàn là đang nóng.
D. Nhiệt kế rượu có thể dùng để đo nhiệt độ của khí quyển.
Giải hộ em vs ạ!!!!

in progress 0
Thái Dương 11 months 2020-11-28T22:44:27+00:00 3 Answers 82 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T22:46:21+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: Đo nhiệt độ là 37 o C. Trong thang nhiệt độ Kenvin, kết quả đo nào sau đây đúng?

  A. 310 (K)        B. 300 (K) C. 310 (K)        D. 98,6 (K)

  Câu 2: Giá trị nhiệt độ đo được theo thang nhiệt độ Kenvin là 293K. Hỏi theo thang nhiệt độ, nhiệt độ đó có giá trị là bao nhiêu? Biết rằng mỗi độ trong thang nhiệt độ Kenvin (1K) bằng 1 độ trong thang nhiệt độ Xenxiut (1 o C) và 0 o C ứng với 273K.

  A. 20 o C        B. 100 o C C. 68 o C        D. 261 o C

  Câu 3: Trong thang nhiệt độ Kenvin, nhiệt độ của nước đang sôi là:

  A. 100 (K)        B. 212 (K) C. 373 (K)       D. 0 (K)

  Câu 4: Cho hai nhiệt kế rượu và thủy ngân. Dùng nhiệt kế nào có thể đo được nhiệt độ của nước đang sôi? Cho biết nhiệt độ sôi của rượu và thủy ngân lần lượt là 80 o C và 357 o C.

  A. Cả nhiệt kế thủy ngân và nhiệ-t kế rượu.

  B. Không thể dùng nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu. C. Nhiệt kế rượu.

  D. Nhiệt kế thủy ngân

  Câu 5: Nước ở trong trường hợp nào dưới đây có trọng lượng riêng lớn nhất?

  A. Thể lỏng, nhiệt độ cao hơn 4 o C

  B. Thể lỏng, nhiệt độ bằng 4 o C

  C. Thể rắn, nhiệt độ bằng 0 o C.

  D. Thể hơi, nhiệt độ bằng 100 o C

  Câu 6: Quan sát các nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu thấy ở phần trên của nhiệt kế thường phình ra, chỗ phình ra đó có tác dụng:

  A. chứa lượng thủy ngân hoặc rượu khi dâng lên.

  B. chứa lượng khí còn dư khi thủy ngân hoặc rượu dâng lên.

  C. phình ra cho cân đối nhiệt kế.

  D. nhìn nhiệt kế đẹp hơn.

  Câu 7: Khi nhúng một nhiệt kế rượu vào nước nóng, mực rượu trong ống nhiệt kế tăng lên vì:

  A. ống nhiệt kế dài ra.

  B. ống nhiệt kế ngắn lại.

  C. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng rượu nở nhiều hơn.

  D. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng ống nhiệt kế nở nhiều hơn.

  Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng?

  A. Nhiệt kế y tế có thể dùng để đo nhiệt độ cơ thể người.

  B. Nhiệt kế thủy ngân có thể dùng để đo nhiệt độ trong lò luyện kim.

  C. Nhiệt kế kim loại có thể đo nhiệt độ của bàn là đang nóng.

  D. Nhiệt kế rượu có thể dùng để đo nhiệt độ của khí quyển.

  #Chuc_ban_hoc_tot

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1. C

  2. A

  3. C

  4. D

  5. B

  6. B

  7. C

  8. B

  0
  2020-11-28T22:46:32+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo nhiệt kế thủy ngân giá bao nhiêu các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )