Câu 1 : Đố mọi người vật gì mà có thể giúp chúng ta nhìn thẳng qua tường dễ dàng? Câu 2 : Ngoài xanh trong trắng như ngà Đức ông cũng trọng đức bà cũn

Question

Câu 1 : Đố mọi người vật gì mà có thể giúp chúng ta nhìn thẳng qua tường dễ dàng?
Câu 2 : Ngoài xanh trong trắng như ngà Đức ông cũng trọng đức bà cũng yêu?

in progress 0
Thu Hương 7 months 2021-07-23T09:17:35+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T09:19:12+00:00

  Câu 1

  Cửa sổ

  Câu 2

   Quả cau

  0
  2021-07-23T09:19:24+00:00

  Câu 1 : Đố mọi người vật gì mà có thể giúp chúng ta nhìn thẳng qua tường dễ dàng?

  ⇒ Cửa sổ

  Câu 2 : Ngoài xanh trong trắng như ngà Đức ông cũng trọng đức bà cũng yêu?

  ⇒ Cau trái

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )