Câu 1: Điền thêm các từ để tạo thành từ láy – Rào … , …. bẩm, …. tùm, …. nhẻ, …… lùng , …. chít, trong ….. , ngoan …..

Question

Câu 1: Điền thêm các từ để tạo thành từ láy
– Rào … , …. bẩm, …. tùm, …. nhẻ, …… lùng , …. chít, trong ….. , ngoan ….., lồng …… , mịn ….. , bực ….., đẹp……
Cau 2: Xếp các từ sau vào bảng từ ghép Hán Việt : Thiên địa, đại lộ, khuyển mã, hải đăng, kiên cố, tân binh, nhật nguyệt, quốc kì, hoan hỉ, ngư nghiệp
Câu 3: Giải thích nghĩa của các cặp từ
a) Những đô mắt sáng(1) thức đến sáng(2)
b. Sao đầy hoàng hôn trong (1) mắt trong (2)
c. – Mỗi hình tròn có mấy đường kính (1)
– Giá đường kính (2) đang hạ
Câu 4: Đặt câu với các từ đồng âm sau
a. Đá ( danh từ ) – đá ( động từ )
b. Bắc ( danh từ ) – bắc ( động từ )
c. Thân ( DT ) – Thân ( tính từ )

in progress 0
Đan Thu 6 months 2021-07-05T02:14:18+00:00 1 Answers 260 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T02:15:44+00:00

  Câu 1:

  -Rào rào,lẩm bẩm,um tùm,nhỏ nhẻ,lạnh lùng,chi chít,trong trẻo,ngoãn ngoãn,lồng lộn,mịn màng,bực bội,đẹp đẽ.

  Câu 2:

  Từ ghép Hán việt : Thiên địa ; đại lộ ; khuyển mã ; hải đăng ; nhật nguyệt ; quốc kì ; ngư nghiệp

  Từ ghép thuần việt : kiên cố ; tân binh ; hoan hỷ

  Câu 3:

  a)Sáng(1):đôi mắt tinh

     Sáng(2):trời sáng

  b)Trong(1):chỉ nơi chốn

     Trong(2):trong trẻo,long lanh

  c)Đường kính(1):là khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm bất kì trên đường tròn

     Đường kính(2):tên 1 loại đường

  Câu 4:

  a.Đá(danh từ)

            Em xay đá để uống chè.

     Đá(động từ)

            Em cùng các bạn chơi đá bóng.

  b.Bắc(danh từ)

            Quê của em ở miền Bắc.

     Bắc(động từ)

            Em rất thích câu thơ “sang sông phải bắc cầu Kiều”.

  c.Thân(danh từ)

            Có những loại bạn , thân ai nấy lo.

     Thân(tính từ)

            Cảnh quê làm em thấy thật thân thuộc.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )