câu 1: đặt câu: a 2 câu nghi vấn : 1 câu để hỏi,1 câu để bộc lộ cảm xúc(đe doạ…) b.1 câu cầu khiến c.2 câu cảm thán câu 2: chuyển các câu vừa đặt th

Question

câu 1: đặt câu:
a 2 câu nghi vấn : 1 câu để hỏi,1 câu để bộc lộ cảm xúc(đe doạ…)
b.1 câu cầu khiến
c.2 câu cảm thán
câu 2: chuyển các câu vừa đặt thành câu trần thuật có chức năng của các kiểu câu trên

in progress 0
Hải Đăng 4 months 2021-05-17T03:28:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-17T03:30:09+00:00

  Câu 1:

  a) Câu nghi vấn để hỏi: Nam đang học bài đấy à?

      Câu nghi vấn để bộc lộ cảm xúc: Sao đời tôi khổ thế này?

  b) Câu cầu khiến: Anh kí vào tờ giấy này đi!

  c) Câu cảm thán: Con mèo dễ thương quá!; Chao ôi, cậu này hiền thật!

  Câu 2:

  Nam đang học đấy à? → Nam đang học bài.

  Sao đời tôi khổ thế này? → Đời tôi thì khổ.

  Anh kí vào tờ giấy này đi! → Anh kí vào tờ giấy này.

  Con mèo dễ thương quá! → Con mèo rất dễ thương.

  Chao ôi, cậu này hiền thật! → Cậu này thì hiền.

  0
  2021-05-17T03:30:12+00:00

  a. Bạn đã từng đi Singapore phải không?
  Giờ bạn muốn sống hay muốn sống?

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )