Câu 1:Cho góc xAy, trên tia Ax lấy điểm B sao cho AB = 5cm. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao cho AD = 3cm, C là 1 điểm trên tia Ay a) Tính BD b)

Question

Câu 1:Cho góc xAy, trên tia Ax lấy điểm B sao cho AB = 5cm. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao cho AD = 3cm, C là 1 điểm trên tia Ay
a) Tính BD
b) Góc BCD = 85 độ, góc BCA = 50 độ. Tính góc ACD
Biết AK = 1cm ( K thuộc BD ) Tính BK
Câu 2:
a) Cho A = 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^20. Tìm chữ số tận cùng của A
b) Tìm các số nguyên x, y sao cho xy – 2 – y = 6
giúp mik nha mai mik fai nộp bài rồi

0
Khoii Minh 1 year 2020-11-29T00:50:13+00:00 0 Answers 41 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )