Câu 1:Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau: sống hiên ngang bất khuất trên đời như Thạch Sanh của thế kỷ 20 Câu 2:

Question

Câu 1:Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau:
sống hiên ngang bất khuất trên đời
như Thạch Sanh của thế kỷ 20
Câu 2:Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 2 Hoan hô Anh Giải Phóng Quân kính chào anh con người đẹp nhất lịch sử hơn anh chàng trai Chân Đất sống nhiên ngang bất khuất trên đời như Thạch Sanh của thế kỷ 20
xác định phương thức biểu đạt chính

in progress 0
Tryphena 2 months 2021-07-28T08:39:40+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-28T08:41:34+00:00

    Câu 1;Từ đồng nghĩa: đẹp – bất khuất – hiên ngang: ca ngợi phẩm chất con người —> Làm nổi bật sự anh dũng và nhưũng đức tính tốt đạp của anh giải phóng quân.

    Câu 2:Biểu cảm, Tự sự, Nghị luận

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )