Câu 1: CH2=C(CH3)2 có tên thay thế theo IUPAC là? Câu 2: Hợp chất X có CTPT C3H6 . biết X td với HCl chỉ thu đc 1 sp hc duy nhất. X là: Câu 3: Khi thế

Question

Câu 1: CH2=C(CH3)2 có tên thay thế theo IUPAC là?
Câu 2: Hợp chất X có CTPT C3H6 . biết X td với HCl chỉ thu đc 1 sp hc duy nhất. X là:
Câu 3: Khi thế 1 ankan X cới Cl2 trong đk chiếu sáng và theo tl mol 1:1, ng ta chỉ thu đc 1 sp thế monoclo duy nhất. vậy X ko thể là?
a, metan. b, etan. c, neopentan. d, isobutan
Giúp mình với ạ

in progress 0
Nem 9 months 2020-12-10T10:23:59+00:00 3 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-10T10:25:51+00:00

  Đáp án:

  1: 2-metylpropen

  2: xiclopropan

  3: isobutan

  Giải thích các bước giải:

  1/ $CH_{2}=C(CH_{3})_{2}:\ \text{2-metylpropen}$

  2/

  Vì X là $C_{3}H_{6}$ → X: anken hoặc xicloankan

  Giả sử là: $CH_{2}=CH-CH_{3}$

  Khi đó X tác dụng với HCl cho hai sản phẩm là $CH_{3}-CHCl-CH_{3}$ và $CH_{2}Cl-CH_2-CH_{3}$

  Vậy X là xiclopropan

  Câu 3:

  Khi thế 1 ankan X cới $Cl_{2}$ trong đk chiếu sáng và theo tl mol 1:1, ng ta chỉ thu đc 1 sp thế monoclo duy nhất

  → X có cấu tạo mạch đối xứng

  → X không thể là isobutan (các trường họp còn lại đều có tính đối xứng)

  0
  2020-12-10T10:25:59+00:00

  Đáp án:

   Câu 1: 2-metyl,propen

   Câu 2: xiclopropan

   Câu 3: Neopentan

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  $CH_{2}=C(CH_{3})_{2}$: 2-metyl,propen

  Câu 2:

  X là $C_{3}H_{6}$

  ->X có thể là anken hoặc xicloankan

  Nếu là anken thì CTCT là  $CH_{2}=CH-CH_{3}$

  ->Tác dụng tạo hai sản phẩm

  ->X là xicloankan

  ->X là xiclopropan

  Câu 3:

  Khi thế 1 ankan X cới $Cl_{2}$ trong đk chiếu sáng và theo tl mol 1:1, ng ta chỉ thu đc 1 sp thế monoclo duy nhất

  ->X có cấu tạo mạch đối xứng

  ->X là neopentan

  0
  2020-12-10T10:26:05+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo iupac là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )