Câu 1 cả nha ????????????????????????????❤❤❤❤❤❤❤

Question

Câu 1 cả nha ????????????????????????????❤❤❤❤❤❤❤
cau-1-ca-nha

in progress 0
Euphemia 2 years 2020-11-14T04:10:03+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T04:11:12+00:00

  Đáp án:

   Sr bạn vì làm lôn câu

  Giải thích các bước giải:

   Bên này mk làm câu 2 nhé

  Câu 2:
  a) `x^2+9x+20=2\sqrt{3x+10}`

  `ĐK: x \ge -10/3`

  `⇔ x^2+6x+9+3x+10-2\sqrt{3x+10}+1=0`

  `⇔ (x+3)^2+(\sqrt{3x-10}-1)^2=0`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x+3=0\\\sqrt{3x-10}-1=0\end{array} \right.\) 

  `⇔ x=-3`

  Vậy `S={-3}`

  b) \(a=\sqrt[3]{16-8\sqrt{5}}+ \sqrt[3]{16+8\sqrt{5}}\)

  `⇒ a^3=32` \(+3\sqrt[3]{(16-8\sqrt{5})(16+8\sqrt{5})}.\sqrt[3]{(16-8\sqrt{5})(16+8\sqrt{5})}\)

  `⇒ a^3=32+3.(-4)a`

  `⇒ a^3=32-12a`

  `⇒ a^3+12a-32=0`

  `⇒ a^3+12a=32`

  `f(a)=(x^3+12x-31)^{2020}`

  `f(a)=1^{2020}=1`

  0
  2020-11-14T04:11:14+00:00

  =))

  cau-1-ca-nha

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )