Câu 1 : Xác định phương thức biểu đạt chính ? Câu 2 : Xác định và nêu biện pháp tu từ ở đoạn 3

Question

Câu 1 : Xác định phương thức biểu đạt chính ?
Câu 2 : Xác định và nêu biện pháp tu từ ở đoạn 3
cau-1-ac-dinh-phuong-thuc-bieu-dat-chinh-cau-2-ac-dinh-va-neu-bien-phap-tu-tu-o-doan-3

in progress 0
Calantha 2 months 2021-07-24T22:52:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T22:53:42+00:00

  câu 1: Phương thức biểu đạt chính là nghị luận
  câu 2: biện pháp tu từ ở đoạn 3 là điệp từ (hãy làm việc tốt

  0
  2021-07-24T22:53:52+00:00

  phương thức biểu đạt là : tự sự

  biện pháp tu từ là : điệp ngữ từ hay

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )