Câu 1:Xác định các thành phần chính của các câu sau đây: ” Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên mâm bạc đường kinh mâm rộng bằng cả một cá

Question

Câu 1:Xác định các thành phần chính của các câu sau đây:
” Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên mâm bạc đường kinh mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng.”
Đúng 100% cho câu trả lời hay nhất!

in progress 0
Ngọc Diệp 8 months 2021-05-14T06:11:45+00:00 2 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-14T06:12:50+00:00

  Chủ ngữ 1:Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ
  Vị ngữ 1: đặt lên mâm bạc đường kính.
  Chủ ngữ 2: Mâm
  Vị ngữ 2:rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng.
  Cho mk xin 5*+1 cảm ơn và câu trả lời hay nhất nha

  0
  2021-05-14T06:12:58+00:00

  Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ / Đặt lên mâm bạc,|||| đường kinh mâm/ rộng bằng cả một 

                    CN1                                                            VN1                        CN2                                      

  cái chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng

                     VN2

  Câu trả lời chính xác đây bạn

  CHÚC BẠN HỌC TỐT :3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )