Câu 1(4.0 điểm) Đọc doạn trich sau và thực hiện các yêu cầu: Những con chim ko-púc, mình đỏ chót và nhỏ như quả ớt cố rướn cặp mỏ thanh månh của mình

Question

Câu 1(4.0 điểm)
Đọc doạn trich sau và thực hiện các yêu cầu:
Những con chim ko-púc, mình đỏ chót và nhỏ như quả ớt cố rướn cặp mỏ thanh
månh của mình hót lên lanh lảnh nghe như tiếng sáo. Chú chim piêu có bộ lông xanh lục,
đổi chân như đi tất vàng, giống hệt những nhà thể thao đang nhào lộn trên cành cây trâm
lòa xòa mặt nước. Chim pếch-ka mải mê chải chuốt bộ lông vàng óng của mình. Chim
câu xanh, chim sa-tan nhẹ nhàng cất tiếng hót gọi đàn. Họ nhà chim đủ các loại, đủ các
màu sắc ríu rít bay đến đậu những bụi cây quanh hồ, tiếng hót rộn rã vang cả mặt nước.
(Trích Những chim công, Thiên Lương, Thủ rừng Tây Nguyên,
NXB Kim Đồng, 2013, tr.90)
a. Xác định câu chủ để và cách trình bày nội dung của đoạn văn trên.
b. Chỉ ra từ tượng hình, tượng thanh trong số các từ sau: lanh lånh, lòa xòa, chải chuốt,
rộn rã.
c. Tìm các từ thuộc trường từ vung chỉ tên các loài chim trong đoạn trích trên. Sự xuất
hiện các loài chim ấy thể hiện điều gì?
d. Những loài chim được kể trên đã dần dần biến mất. Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến
diều đó?
Câu 2 (6.0 điểm)
cau-1-4-0-diem-doc-doan-trich-sau-va-thuc-hien-cac-yeu-cau-nhung-con-chim-ko-puc-minh-do-chot-va

in progress 0
Dulcie 3 weeks 2021-07-09T11:05:54+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T11:07:09+00:00

  a) – Câu chủ đề :  họ nhà chim đủ các loại, đủ các màu sắc ríu rít bay đến đậu những bụi cây quanh hồ, tiếng hót rộn rã vang cả mặt nước

  – Cách trình bày : quy nạp

  b)– Từ tượng hình : loà xoà, chải chuốt

  – Từ tượng thanh : lanh lảnh, rộn ràng

  c) – Trường từ vựng chỉ tên các loài chim : chim kơ púc, chim piêu, Chim pếch ka , Chim câu xanh,chim sa tan

   Sự xuất hiện các loài chim ấy thể hiện : sự phong phú, đa dạng của các loài chim ; nhà văn là 1 người rất am hiểu về các loài chim trong rừng

  d)– Nguyên nhân,những loại chim kể trên đã dần biến mất:

  + Do con người săn bắt bất hợp pháp

  + Môi trường sống bị tàn phá

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )