Cặp quan hệ từ Sở dĩ …… vì …… biểu thị quan hệ gì ???????????

Question

Cặp quan hệ từ Sở dĩ …… vì …… biểu thị quan hệ gì ???????????

in progress 0
Orla Orla 15 hours 2021-07-22T20:50:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T20:51:15+00:00

  Sở dĩ mẹ Lan nghiêm khắc với Lan mẹ Lan muốn Lan tự lập và trưởng thành hơn.

  Biểu thị qua hệ nguyên nhân – kết quả.

  0
  2021-07-22T20:52:04+00:00

  Cặp quan hệ từ Sở dĩ ….vì …. biểu thị quan hệ nguyên nhân

  VD: Sỡ dĩ tôi thích con mèo đó là nó rất ngoan 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )