Cần gấp trong vòng 5 phút hoặc 10 phút nhanh hộ nhé Cần gấp sắp vào học rồi

Question

Cần gấp trong vòng 5 phút hoặc 10 phút nhanh hộ nhé
Cần gấp sắp vào học rồi
can-gap-trong-vong-5-phut-hoac-10-phut-nhanh-ho-nhe-can-gap-sap-vao-hoc-roi

in progress 0
Neala 1 year 2020-11-22T08:01:03+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T08:02:51+00:00

  Đáp án:

  Đây b nha, xin ctlhn 

  Giải thích các bước giải:

   

  can-gap-trong-vong-5-phut-hoac-10-phut-nhanh-ho-nhe-can-gap-sap-vao-hoc-roi

  0
  2020-11-22T08:03:00+00:00

  a, `4^2+2x=2^5`

  `=> 16+2x=32`

  `=> 2x=16`

  `=> x=8`

  b, `9^2-3x=27`

  `=> 81-3x=27`

  `=> 3x=54`

  `=> x=18`

  c, `(4x-16).8^15=5.8^16`

  `=> 4x-16=8.5`

  `=> 4x = 40+16`

  `=> 4x=56`

  `=> x = 14`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )