Cần gấp Nhanh trog vòng 5 phút

Question

Cần gấp
Nhanh trog vòng 5 phút
can-gap-nhanh-trog-vong-5-phut

in progress 0
Calantha 8 tháng 2020-11-01T19:03:55+00:00 1 Answers 44 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) 6^2 < 2^6

  b) 4^300 > 3^400

  c) 64^21 > 16^43

  d) 32.53-31 < 53.31+32

   

Leave an answer