Cần gấp Xin mọi người mà

Question

Cần gấp Xin mọi người mà
can-gap-in-moi-nguoi-ma

in progress 0
Nem 1 year 2020-11-22T10:20:28+00:00 1 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T10:21:50+00:00

  a, Ta có: $5^2=25$

                $2^5=32$

  Vì $25<32$

  $→ 5^2<2^5$

  b, Ta có: $3^{500}=(3^5)^{100}=243^{100}$

                $5^{300}=(5^3)^{100}=125^{100}$

  Vì $243^{100}>125^{100}$

  $→3^{500}>5^{300}$

  c, Ta có: $16^{28}=(2^4)^{28}=2^{112}$

                $8^{43}=(2^3)^{43}=2^{129}$

  Vì $2^{112}<2^{129}$

  $→16^{28}<8^{43}$

  d, Ta có: $81^{24}=(3^4)^{24}=3^{96}$

                $27^{51}=(3^3)^{51}=3^{153}$

  Vì $3^{96}<3^{153}$

  $→81^{24}<27^{51}$

  d, Ta có: $A=25.33-10$

                   $=825-10$

                   $=815$

                $B=31.26+10$

                $B=806+10$

                $B=816$

  Vì $815<816$

  $→ A<B$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )