Cần gấp Cr ơn trong vòng 5’

Question

Cần gấp
Cr ơn trong vòng 5’
can-gap-cr-on-trong-vong-5

in progress 0
Kiệt Gia 9 months 2020-11-01T18:56:00+00:00 1 Answers 50 views 0

Answers ( )

    0
    2020-11-01T18:57:23+00:00

    4 mũ 3 =64 tận cùng là 4,2 mũ 6 bằng 64 tận cùng là 4,9 mũ 2 là 81 tận cùng là 1.
    63 mũ 100 chỉ lấy số 3 nên ta sẽ có 3 mũ 100,theo qui luật thì cứ 4 mũ ,lũy thừa bậc 3 sẽ quay trở lại tận cùng là 3 nên cứ 100 số chúng ta lấy 100:4 kết quả thuộc số tự nhiên thì bài này tận cùng là 4,ở đây thuộc số tự nhiên nên tận cùng của bài này bằng 4 ,12 mũ 500 ta chỉ lấy số 2 ,qui luật của lũy thừa bậc 2 là cứ 5 mũ là lặp lại tận cùng bằng 2 nên 500:5 kết quả thuộc số tự nhiên nên tận cùng của số này bằng 2 ,số mũ khác 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )