căn 7 -4 căn 3 +căn 7 +4 căn 3

Question

căn 7 -4 căn 3 +căn 7 +4 căn 3

in progress 0
Delwyn 1 year 2020-10-23T08:28:13+00:00 2 Answers 110 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-23T08:29:20+00:00

  Đáp án:=2 căn 7

   Giải thích các bước giải:

  căn 7 -4 căn 3 +căn 7 +4 căn 3

  =2 căn 7

  vì -4 căn 3 +4 căn 3 bằng 0

   

  0
  2020-10-23T08:29:44+00:00

  $√7-4√3+√7+4√3$

  $=(-4√3+4√3)+(√7+√7)$
  $=0+2√7$

  $=2√7$

  $Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt!$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )