căn 2x-3 – căn x+1=0

Question

căn 2x-3 – căn x+1=0

in progress 0
Latifah 8 tháng 2020-10-30T09:51:12+00:00 2 Answers 95 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án: $x=4$

   

  Giải thích các bước giải:

  `ĐKXĐ:x≥\frac{3}{2}`

  $\sqrt{2x-3}-\sqrt{x+1}=0$

  $⇔\sqrt{2x-3}=\sqrt{x+1}$

  $⇔2x-3=x+1$

  $⇔2x-x=1+3$

  $⇔x=4$ $\text{(thỏa mãn ĐKXĐ)}$

 2. Đáp án: $x=4$

   

  Giải thích các bước giải:

   

  can-2-3-can-1-0

Leave an answer