Cần 1 bạn giỏi để trả lời

Question

Cần 1 bạn giỏi để trả lời
can-1-ban-gioi-de-tra-loi

in progress 0
Philomena 1 year 2020-11-27T03:56:19+00:00 2 Answers 44 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T03:57:51+00:00

  Đáp án:

  $\sqrt{9-\sqrt{17} }$ . $\sqrt{9+\sqrt{17} }$

  = $\sqrt{(9 – \sqrt{17})(9 + \sqrt{17})}$

  = $\sqrt{9^{2} – (\sqrt{17})^{2} }$

  = $\sqrt{81-17}$

  = $\sqrt{64}$

  = $8$

   

  0
  2020-11-27T03:57:54+00:00

  Đáp án:

  Nhớ cho mình 5* nha ạ cảm ơn bn nhìu ạ  

  Giải thích các bước giải:

   

  can-1-ban-gioi-de-tra-loi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )