Cảm thụ hình ảnh của người tù yêu nước trong 4 câu thơ đầu bài thơ ” Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh (ko chép mạng, đừng để báo cáo nhé:))

Question

Cảm thụ hình ảnh của người tù yêu nước trong 4 câu thơ đầu bài thơ ” Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh (ko chép mạng, đừng để báo cáo nhé:))

in progress 0
Phúc Điền 2 months 2021-07-30T04:02:59+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-30T04:04:00+00:00

    Piuuu❤️????

    cam-thu-hinh-anh-cua-nguoi-tu-yeu-nuoc-trong-4-cau-tho-dau-bai-tho-dap-da-o-con-lon-cua-phan-cha

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )