Cảm nhận về tình yêu nước trong bài thơ ”Nam quốc sơn hà”

Question

Cảm nhận về tình yêu nước trong bài thơ ”Nam quốc sơn hà”

in progress 0
RI SƠ 6 months 2021-07-15T09:13:45+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:14:48+00:00

  Nam quốc sơn hà (chữ Hán: 南國山河) là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt viết bằng văn ngôn không rõ tác giả. Đây là bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam, khẳng định chủ quyền của nhà cầm quyền Đại Việt trên các vùng đất của mình. Bài thơ được cho là bài thơ thần , do thần đọc giúp Lê Hoàn chống quân Tống năm 981 và Lý Thường Kiệt chống quân Tống năm 1077

  0
  2021-07-15T09:14:55+00:00

  – Bài thơ là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nc ta

  – Khẳng định chủ quyền và lãnh thổ của đất nước và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền trước mọi kẻ thù

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )