cảm nhận về chi tiết tiếng đàn của Thạch Sanh

Question

cảm nhận về chi tiết tiếng đàn của Thạch Sanh

in progress 0
Maris 5 months 2021-08-22T14:13:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:14:23+00:00

  – Tiếng đàn tượng tượng trưng cho công lí, giúp giải oan cho Thạch Sanh, vạch mặt Lí Thông

  – Tiếng đàn tượng trưng cho tình yêu, giúp công chúa khỏi bệnh, giúp Thạch Sanh cưới công chúa

  – Tiếng đàn hòa bình, giúp Thạch Sanh dẹp quân 18 nước chư hầu

  0
  2021-08-22T14:15:09+00:00

   Chi tiết đánh đàn của Thạch Sanh trong truyện là một chi tiết thể hiện chiếc đàn mang ý nghĩa kì diệu khi làm công chúa khỏi bệnh. Tiếng đàn này cũng là tiếng đàn của công lí, tiếng đàn vạch mặt tội ác của Lí Thông và minh oan cho Thạch Sanh. Qua chi tiết này cũng thể hiện được triết lí ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )