Cảm nhận của em về phần 2 bài Đại cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi bằng một đoạn văn (khoảng 7 – 9 dòng).

Question

Cảm nhận của em về phần 2 bài Đại cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi bằng một đoạn văn (khoảng 7 – 9 dòng).

in progress 0
Thu Cúc 8 months 2021-05-20T12:49:51+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-20T12:50:57+00:00

        Chỉ băng hai mươi bốn câu thơ, với những chi tiết cụ thể và nhận định khái quát tác giả đã vẽ ra thảm cảnh của nhân dân Dại Việt dưới ách đô hộ của giặc Minh. Cả đất nước chỗ nào thịt da cũng như rướm máu, chỗ nào cũng vang lên tiếng thét căm hận, oán than. Ngyễn Trãi đã viết lên một bản cáo trạng đanh thép kết tội bọn bán nước và quan cướp nước. Lời văn trong bản cáo vừa hùng hồn, vùa thống thiết. Khi thì uất hận trào sôi, khi ttinhf cảm thương da diết; lúc muốn hét thật to lúc nghẹn ngào, căm tức. Tất cả cùng diễn tả những cung bậc khác nhau trong tâm tư tình cảm của Nguyễn Trãi.

    Chúc bạn học tốt !!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )