Cảm nhận của em về nhân vật anh hùng chủ tướng Bình Ngô Đại Cáo. Ai giúp m với

Question

Cảm nhận của em về nhân vật anh hùng chủ tướng Bình Ngô Đại Cáo.
Ai giúp m với

in progress 0
Ngọc Khuê 6 months 2021-07-25T03:35:22+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-25T03:36:24+00:00

    “Bình Ngô đại cáo” là tác phẩm văn học chức năng hành chính quan trọng không chỉ đối với lịch sử dân tộc Việt Nam mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình phát triển văn học sử Việt Nam. Trong tác phẩm này, tác giả đã kết hợp một cách uyển chuyển giữa tính chân xác lịch sử với chất sử thi anh hùng ca qua lối văn biền ngẫu mẫu mực của một ngọn bút tài hoa uyên thâm Hán học. Chính vì thế, Bình Ngô đại cáo đã trở thành tác phẩm cổ điển sớm đi vào sách Giáo khoa từ Phổ thông cơ sở đến Phổ thông trung học và được giảng dạy ở tất cả các trường Cao đẳng, Đại học ngành khoa học xã hội – nhân văn ở Việt Nam.

    Xin ctlhn ạ!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )