Cảm nhận của em về người nông dân trước cách mạng tháng 8(1945) thông qua tác phẩm lão hạc( Nam Cao), tức nước vỡ bờ ( Ngô Tất Tố) lưu ý đừng sao chép

Question

Cảm nhận của em về người nông dân trước cách mạng tháng 8(1945) thông qua tác phẩm lão hạc( Nam Cao), tức nước vỡ bờ ( Ngô Tất Tố)
lưu ý đừng sao chép trên mạng ạ
Nếu đc e sẽ tặng 5 saooo ạ
Tối mai e cần r ạ
Cảm ơn nha!!

in progress 0
Orla Orla 2 weeks 2021-07-07T09:30:29+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T09:32:28+00:00

                                                             LÃO HẠC

  Trước cách mạng tháng 8 ,mọi người trên miền tổ quốc đều chịu sự áp bức ,bóc lột của thực dân pháp và  chế đọ phong kiến , nhiều người dưới tầng lớp nông dân không có cái ăn cái mặc ,cồn phải nộp rất nhiều thuế nào là thuế gạo ,thuế tằm ……. khiến nhân dân ta khổng cực vô cùng .  và từ cái khổ cũng sinh ra những người nông dân có tấm lòng nhân hậu ,tốt bụng 

  lão hạc một người đần ông tần tảo nuôi con ,vợ mất sớm ,gà trống nuôi con nên biết con không có mẹ nên rất là thương con , ông đã rất khổ cực từ bé đến già không có một bữa ăn ngon , là một người đàn ông tốt bụng đầy lòng vị tha , một người đàn ông nghèo vật chất , nhưng lại giàu về trái tim con người  , nhưng mặc dù vậy ong vẫn phải chết một các đầy thương tâm 

  chị dậu cũng vậy , nhà không có gì ,trong ngày nạp thuế chị phải ổ chó ,gánh khoai ,và cuối cùng phải bán con ,là một người đàn bà mãnh mẽ , đầy lòng trắc ẩn .chị phải lo mọi việc từ trong ra ngoài , việc đó đáng lí ra phải là việc anh dậu nhưng đàng này chính anh dậu lại là gánh nặng của chị dậu ,chị rất thương yêu chồng hơn cả con mình .chị sẵn sàng vào tù để chồng được yên ổn 

        người nông dân lúc đó mặc dù không có cái ăn cái mặc nhưng họ vân giữ được phẩm chất tốt bụng chất phát của con người  

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )