Cái hình anh trong tôi về cô , đến bây giờ , vẫn còn rõ nét

Question

Cái hình anh trong tôi về cô , đến bây giờ , vẫn còn rõ nét

in progress 0
Amity 8 months 2021-06-02T11:57:25+00:00 2 Answers 49 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-02T11:58:49+00:00

  Đề : Xác định `CN-VN-TN`

  `CN` : Cái hình ảnh trong tôi về cô

  `VN` : Vẫn còn rõ nét

  `TN` : Đến bây giờ

  0
  2021-06-02T11:59:02+00:00

  * Cái hình ảnh trong tôi về cô , đến bây giờ , vẫn còn rõ nét.

  `-` ” Cái hình ảnh trong tôi về cô  ” là chủ ngữ.

  `-` ” đến bây giờ  ” là trạng ngữ chỉ thời gian.

  `-` ” vẫn còn rõ nét  ” là vị ngữ.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )