Cái gì khác họ cùng tên Cái ở dưới nước cái trên mái nhà

Question

Cái gì khác họ cùng tên
Cái ở dưới nước cái trên mái nhà

in progress 0
Trung Dũng 5 months 2021-08-10T14:29:44+00:00 2 Answers 114 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-10T14:31:02+00:00

  Đáp án: Cá mè

  0
  2021-08-10T14:31:22+00:00

  Đáp án : cá mè và mè nhà

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )