Cách viết Bản kiểm điểm Với lí do chx lm bài tập nên bị phạt . ngắn gọn nha để mik viết

Question

Cách viết Bản kiểm điểm Với lí do chx lm bài tập nên bị phạt . ngắn gọn nha để mik viết

in progress 0
Thu Giang 8 months 2021-06-02T23:40:54+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-02T23:42:19+00:00

   Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Kính gửi ban giám hiệu trường:  …………………………

  Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp:  ……………

  Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………

  Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

  Nội dung sự việc: …(trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân)…

  Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra. Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

  Chữ ký học sinh                                                                                                               Chữ ký phụ  

                                                                                                                                             huynh
  (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                            (Ký, ghi rõ họ                                                                                                                                              tên)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )