cách viết bài nghị luận của văn bản Tiếng nói văn nghệ có gì giống và khác so với văn bản Bàn về đọc sách

Question

cách viết bài nghị luận của văn bản Tiếng nói văn nghệ có gì giống và khác so với văn bản Bàn về đọc sách

in progress 0
Dâu 3 months 2021-07-10T15:33:53+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T15:35:13+00:00

  Khác nhau

  Về vấn đề cần nghị luận

  *văn bản Tiếng nói của văn nghệ 

  – Vai trò quan trọng của văn nghệ trong đời sống chúng ta 

  * văn bản bàn về đọc sách

  – Nêu lên việc đọc sách quan trọng như thế nào và cách đọc sách đúng.

  * Về luận điểm

  Luận điểm của văn bản Tiếng nói của văn nghệ

  Luận điểm 1: Nội dung của văn nghệ

  Luận điểm 2: Sức mạnh kì diệu của văn nghệ đối với đời sống của con người

  Luận điểm 3: Con đường đến với người tiếp nhận , tạo nên sức mạnh kì diệu của văn nghệ.

  Luận điểm của văn bản bàn về đọc sách là

  – Vai trò của việc đọc sách

  – Cách đọc sách sao cho hiệu quả

  Mỗi luận điểm đó chúng ta mở rộng và phân tích thành 1 bài nghị luận. Đó là điểm khác nhau.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )