cách nhận biết các tác dụng của câu rút gọn

Question

cách nhận biết các tác dụng của câu rút gọn

in progress 0
Linh Đan 3 days 2021-07-20T10:57:46+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T10:59:01+00:00

  Câu rút gọn: Khi nói hoặc viết người ta có thể lược bỏ đi một số thành phần của câu gọi là câu rút gọn
  +Thành phần được rút gọn: Chủ ngữ, vị ngữ, nòng cốt câu
  +Tác dụng: Làm cho câu gọn hơn, thông tin được nhanh và tránh lặp lại những từ đã xuất hiện ở câu trước; Ngụ ý hành động lời nói trong câu là của chung mọi người. (Rút gọn thành phần chủ ngữ)

  0
  2021-07-20T10:59:34+00:00

  Cách nhận biết tác dụng của câu rút gọn:

  + Xác định thành phần câu bị rút gọn và khôi phục lại thành câu đầy đủ.

  Nếu câu khôi phục được với câu rút gọn xét về mặt nghĩa không đổi thì câu rút gọn nhằm giúp thông tin nhanh hơn. Trong một số câu tục ngữ, câu rút gọn chính là ngụ ý là chung mọi người.

  Một số trường hợp rút gọn câu không đúng là vi phạm phương châm lịch sự thì ta nên khôi phục lại thành câu đầy đủ. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )