cách làm bài toán tìm hàm số nghịch biến hoặc đồng biến trên R ?

Question

cách làm bài toán tìm hàm số nghịch biến hoặc đồng biến trên R ?

in progress 0
Thành Công 1 year 2021-09-02T14:17:58+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-02T14:19:45+00:00

    Answer:

    Language barrier is a problem

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )