Các từ sau đây có phải từ ghép không vì sao: tuyệt chủng, quý hiếm, sản xuất, chiến tranh

Question

Các từ sau đây có phải từ ghép không vì sao: tuyệt chủng, quý hiếm, sản xuất, chiến tranh

in progress 0
Ngọc Diệp 1 year 2021-08-15T01:25:28+00:00 2 Answers 49 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T01:26:29+00:00

  Các từ trên đều là từ ghép vì chúng đều có quan hệ về nghĩa 

  cho mình hay nhất nhé

   

  0
  2021-08-15T01:27:03+00:00

  $@Shiro$

  Các từ : tuyệt chủng, quý hiếm, sản xuất, chiến tranh  là từ ghép vì:

  Các từ này tách được thành 2 từ đơn có nghĩa.

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )