các từ hoàn toàn , cánh cổng , nôn nao , hốt hoảng có phải từ láy không

Question

các từ hoàn toàn , cánh cổng , nôn nao , hốt hoảng có phải từ láy không

in progress 0
Jezebel 3 months 2021-08-09T11:53:17+00:00 2 Answers 50 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T11:54:24+00:00

  Hoàn toàn : Láy vần

  Cánh cổng : Từ ghép phân loại

  Hốt hoảng : Từ ghép tổng hợp

  0
  2021-08-09T11:55:03+00:00

  Có láy phụ âm đầu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )