Các số tự nhiên có 5 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đều bằng 2 là

Question

Các số tự nhiên có 5 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đều bằng 2 là
cac-so-tu-nhien-co-5-chu-so-ma-tong-cac-chu-so-cua-moi-so-deu-bang-2-la

in progress 0
Acacia 1 year 2020-11-10T07:50:57+00:00 2 Answers 127 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T07:51:58+00:00

  `10001, 11000, 10100, 10010, 20000`

  Số lớn nhất là `20000` 

  Số bé nhất là `10001`

   

  0
  2020-11-10T07:52:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  -Các số có $5$ chữ số mà tổng các chữ số bằng $2$ là:$10001,10010,10100,11000,20000$

  +Số lớn nhất là:$20000$

  +Số bé nhất là:$10001$

  Xin câu trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )