Các nút lệnh để định dạng văn bản và cho biết tên của các nút lệnh này?

Question

Các nút lệnh để định dạng văn bản và cho biết tên của các nút lệnh này?

in progress 0
RobertKer 11 months 2020-10-23T11:03:07+00:00 3 Answers 96 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-23T11:04:59+00:00

  Ctrl+1: Giãn dòng đơn (1) 

  Ctrl+2: Giãn dòng đôi (2) 

  Ctrl+5: Giãn dòng 1,5 

  Ctrl+0 (zero): Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn 

  Ctrl+L: Căn dòng trái 

  Ctrl+R: Căn dòng phải 

  Ctrl+E: Căn dòng giữa 

  Ctrl+J: Căn dòng chữ dàn đều 2 bên, thẳng lề 

  Ctrl+N: Tạo file mới 

  Ctrl+O: Mở file đã có 

  Ctrl+S: Lưu nội dung file 

  Ctrl+O: In ấn file 

  F12: Lưu tài liệu với tên khác 

  F7: Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh 

  Ctrl+X: Cắt đoạn nội dung đã chọn (bôi đen) 

  Ctrl+C: Sao chép đoạn nội dung đã chọn 

  Ctrl+V: Dán tài liệu 

  Ctrl+Z: Bỏ qua lệnh vừa làm 

  Ctrl+Y: Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z) 

  Ctrl+Shift+S: Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động 

  Ctrl+Shift+F: Thay đổi phông chữ 

  Ctrl+Shift+P: Thay đổi cỡ chữ 

  Ctrl+D: Mở hộp thoại định dạng font chữ 

  Ctrl+B: Bật/tắt chữ đậm 

  Ctrl+I: Bật/tắt chữ nghiêng 

  Ctrl+U: Bật/tắt chữ gạch chân đơn 

  Ctrl+M: Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm) 

  Ctrl+Shift+M: Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab 

  Ctrl+T: Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab 

  Ctrl+Shift+T: Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab 

  Ctrl+A: Lựa chọn (bôi đen) toàn bộ nội dung file 

  Ctrl+F: Tìm kiếm ký tự 

  Ctrl+G: (hoặc F5) Nhảy đến trang số 

  Ctrl+H: Tìm kiếm và thay thế ký tự 

  Ctrl+K: Tạo liên kết (link) 

  Ctrl+]: Tăng 1 cỡ chữ 

  Ctrl+[: Giảm 1 cỡ chữ 

  Ctrl+W: Đóng file 

  Ctrl+Q: Lùi đoạn văn bản ra sát lề (khi dùng tab) 

  Ctrl+Shift+>: Tăng 2 cỡ chữ 

  Ctrl+Shift+<: Giảm 2 cỡ chữ 

  Ctrl+F2: Xem hình ảnh nội dung file trước khi in 

  Alt+Shift+S: Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window 

  Ctrl+¿: (enter) Ngắt trang 

  Ctrl+Home V  ề đầu file 46 Ctrl+End Về cuối file 

  Alt+Tab: Chuyển đổi cửa sổ làm việc 

  Start+D: Chuyển ra màn hình Desktop 

  Start+E: Mở cửa sổ Internet Explore, My computer 

  Ctrl+Alt+O: Cửa sổ MS word ở dạng Outline 

  Ctrl+Alt+N: Cửa sổ MS word ở dạng Normal 

  Ctrl+Alt+P: Cửa sổ MS word ở dạng Print Layout 

  Ctrl+Alt+L: Đánh số và ký tự tự động 

  Ctrl+Alt+F: Đánh ghi chú (Footnotes) ở chân trang 

  Ctrl+Alt+D: Đánh ghi chú ở ngay dưới dòng con trỏ ở đó 

  Ctrl+Alt+M: Đánh chú thích (nền là màu vàng) khi di chuyển chuột đến mới xuất hiện chú thích 

  F4: Lặp lại lệnh vừa làm 

   

  Ctrl+Alt+1: Tạo heading 1 

  Ctrl+Alt+2: Tạo heading 2 

  Ctrl+Alt+3: Tạo heading 3

  Alt+F8: Mở hộp thoại Macro 

  Ctrl+Shift++: Bật/Tắt đánh chỉ số trên (x2) 

  Ctrl++: Bật/Tắt đánh chỉ số dưới (o2) 

  Ctrl+Space (dấu cách): Trở về định dạng font chữ mặc định 

  Esc: Bỏ qua các hộp thoại 

  Ctrl+Shift+A: Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa (với chữ tiếng Việt có dấu thì không nên chuyển) 

  Alt+F10: Phóng to màn hình (Zoom) 

  Alt+F5: Thu nhỏ màn hình 

  Alt+Print Screen: Chụp hình hộp thoại hiển thị trên màn hình 

  Print Screen: Chụp toàn bộ màn hình đang hiển thị 

  Ngoài ra để sử dụng thanh Menu bạn có thể kết hợp phím Alt+ký tự gạch chân cũng sẽ xử lý văn bản cũng rất nhanh chóng, hiệu quả không kém gì tổ hợp phím tắt ở trên 

  And Excel hot-key 

  F2 Sửa nội dung thông tin trong ô 

  Ctrl-1 Mở hộp thoại định dạng ô ( Format | Cell ) 

  Ctrl-Page Up Tiến lên 1 sheet (Sheet 1 sang Sheet 2) 

  Ctrl-Page Down Lùi về 1 sheet (Sheet 3 về Sheet 2) 

  Ctrl-Shift-” Sao chép dữ liệu từ ô ngay phía trên ô hiện thời 

  Ctrl-‘ Sao chép công thức từ ô ngay phía trên ô hiện thời 

  Ctrl-$ Chuyển định dạng ô hiện thời sang định dạng tiền tệ với 2 con số sau dấu phẩy 

  Alt-Enter Xuống dòng trong một ô 

  Kiểm soát hướng di chuyển của con trỏ khi ấn Enter .

  0
  2020-10-23T11:05:01+00:00

   Định dạng đoạn văn bản:

  – Chọn đoạn văn bản cần định dạng:

  C1: đặt con trỏ văn bản vào đoạn văn bản.

  C2: chọn 1 phần của đoạn.

  C3: chọn toàn bộ đoạn văn.

  – Thực hiện:

  C1: sử dụng lệnh Format -> Paragraph để mở hộp thoại Paragraph. Chọn các tùy chọn định dạng rồi chọn Ok

  C2: sử dụng các nút lệnh định dạng đoạn trên thanh công cụ dịnh dạng.

  0
  2020-10-23T11:05:14+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo phím tắt giãn dòng trong excel các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )