“các kí tự” có phải là cụm danh từ không? “tuyệt vời nhất” có phải tính từ không? “rất loằng ngoằng” có phải cụm TT không?

Question

“các kí tự” có phải là cụm danh từ không?
“tuyệt vời nhất” có phải tính từ không?
“rất loằng ngoằng” có phải cụm TT không?

in progress 0
Phúc Điền 7 months 2021-06-26T13:03:25+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-26T13:05:08+00:00

  Các kí từ   phải cụm danh từ 

  Tuyệt vời nhất phải tính từ 

  Rất loằng ngoằng phải cụm tính từ 

  0
  2021-06-26T13:05:22+00:00

  Các kí tự là một cụm danh từ vì có phần trước: `các`

  Tuyệt vời nhất là một cụm tính từ vì có phần sau: `nhất` ( chỉ mức độ )

  Rất loằng ngoằng là một cụm tính từ vì có phần trước: `rất`

  `@` Nếu muốn biết 1 từ có phải cụm danh/ động/ tính từ ko thì bạn chỉ cần xác định phần trung tâm của từ ấy, nếu có phần trước và sau đi kèm thì đó là 1 cụm từ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )