Các chuyên gia toán giúp em vs : Câu 14 : Chọn câu tl đúng ( Có giải thích ) Tỷ số các cạnh bé nhất của 2 tam giác đồng dạng = 2/5 . Tính chu vi P ; P

Question

Các chuyên gia toán giúp em vs :
Câu 14 : Chọn câu tl đúng ( Có giải thích )
Tỷ số các cạnh bé nhất của 2 tam giác đồng dạng = 2/5 . Tính chu vi P ; P’ của 2 tam giác đó , biết rằng P’ – P = 18
A . P’ = 48 cm ; P = 30 cm
B . P’ = `162/7` cm ; P = `36/7` cm
C . P’ = 30 cm ; P = 12 cm
D . P’ = 21 cm ; P = 3cm

in progress 0
Dulcie 9 months 2021-05-14T04:54:00+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-14T04:55:40+00:00

  Gọi cạnh bé nhất của tam giác có chu vi P là a, cạnh bé nhất của tam giác có chu vi P’ là a’ (cm)

  Tỉ số 2 cạnh bé nhất 2 tam giác đồng dạng là \(\dfrac{2}{5}\)

  \(\to \dfrac{a}{a’}=\dfrac{2}{5}\)

  \(\to \dfrac{P}{P’}=\dfrac{2}{5}\) (tỉ số đồng dạng bằng tỉ số chu vi 2 tam giác đồng dạng)

  \(\to P=\dfrac{2P’}{5}\)

  Thế \(P=\dfrac{2P’}{5}\) vào \( P’-P=18\)

  \(\to P’-\dfrac{2P’}{5}=18\)

  \(↔\dfrac{3P’}{5}=18\)

  \(↔3P’=90\)

  \(↔P’=30\) (cm)

  \(→P=12\) (cm)

  \(→C\)

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )