Các câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ về việc KHÔNG giữ vững lập trường

Question

Các câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ về việc KHÔNG giữ vững lập trường

in progress 0
Thu Giang 2 days 2021-07-22T07:23:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T07:25:05+00:00

   Dù ai nói ngả nói nghiêng
      Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
            Ai ơi đã quyết thì hành
           Đã đan thì lận tròn vành mới thôi.

             Dù ai nói đông nói tây
       Thì ta cũng vững như cây giữa rừng.

          Ai ơi giữ chí cho bền

        Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.

                 Lòng ta ta đã chắc rồi
             Nào ai giục đứng gục ngồi mà nao

  Cho mình 5 sao +1 câu trả lời hay nha 

  @ Chúc bạn học giỏi

  0
  2021-07-22T07:25:06+00:00

  -Đứng núi này trông núi nọ

  -Không an phận , lúc nào cũng phân bì

                Học tốt

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )