Các bạn ơi, kể lại câu chuyện này bằng tiếng ANH giúp mình nhé! Cần ngay bây giờ.

Question

Các bạn ơi, kể lại câu chuyện này bằng tiếng ANH giúp mình nhé! Cần ngay bây giờ.
cac-ban-oi-ke-lai-cau-chuyen-nay-bang-tieng-anh-giup-minh-nhe-can-ngay-bay-gio

in progress 0
Tryphena 10 months 2020-11-27T11:39:59+00:00 3 Answers 35 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T11:41:52+00:00

  TIẾNG ANH :

  The Little Red Chicken
  There once was a farm with a big red barn. And in that big red barn, there lived many animals, the smallest of which, was a little red hen. The little red hen may have been little, but she was the most active resident of the farm.
  When she wasn’t laying eggs, she spent her time clucking and walking about the barn, pecking at the seeds on the ground, or gathering up twigs and hay to make her nest. She kept everything in the barn tidy and clean.
  One day, while she was pecking at the ground, she discovered some leftover wheat grains that the farmer had left behind. She knew that the wheat could be planted, and then made into delicious fresh bread. So she went to the pigsty, where the pig was eating from a bucket of slop.
  “Excuse me, cluck cluck, I need someone to help me plant this wheat,” said the little red hen. “Oink Oink, Not I,” said the pig as he went back to his slop.
  So the little red hen went outside, and found the cat, who was lying in the sun and playing with a ball of yarn. “Cluck Cluck, will you help me plant this wheat?” said the little red hen. “Meow,” said the cat. “Not I. Can’t you see that I’m busy? Meow.”
  The little red hen was frustrated, but she did not give up. She walked all the way out to the pond, where the duck was lazing around in the cool water. “Cluck cluck, will you help me plan this wheat?” said the little red hen. . “Quack, quack, Not I can’t. Maybe I will help you later, when I am finished with my swim,” said the duck. “Cluck cluck, then I will do it myself,” said the little red hen.
  So the little red hen went off on her own, out to the field, and found a nice spot to plant the wheat. When she was finished, she went back to the barn to rest. Soon, when the wheat had grown tall and golden yellow, the hen became excited to make bread from it. But first, she had to harvest it.
  “Who will help me cut the wheat?” asked the little red hen. “Not I,” oinked the pig, who was laying in some mud. “Not I,” meowed the cat, who was taking a catnap. “Not I,” quacked the duck, as he waddled back to the pond. “Cluck Cluck, then I will do it myself,” said the little red hen. After she cut the wheat, the little red hen was tired, but she knew that the wheat had to be taken to the mill so it could be ground into flour.
  “Who will help me mill this wheat?” asked the little red hen. “Not I,” oinked the pig. “Not I,” meowed the cat. “Not I,” quacked the duck. “Cluck cluck, then I will do it myself,” said the little red hen.
  Once the wheat had been ground into flour, the little red hen knew it was time to bake the bread. “Who will help me bake the bread?” she asked, although she already predicted what the answer would be. “Not I,” oinked the pig. “Not I,” meowed the cat. “Not I,” quacked the duck. “Cluck cluck, then I will do it myself,” said the little red hen.
  So she made the flour into a loaf of bread, and put it into the oven. Then, she sat and rested. Soon, as the bread become hot and soft, the air filled with the sweet smell of freshly baked bread. The pig and the cat and the duck all came running into the big red barn.
  “Who will help me eat this bread?” said the little red hen. “I will!” oinked the pig. “I will!” meowed the cat. “I will!” quacked the duck. “Cluck cluck, well,” said the hen, “Did you help me plan the wheat, and did you help me harvest the wheat, and did you help me mill the wheat, and did you help me bake the bread?” The other animals all shook their heads no. “Then I will eat the bread myself,” said the little red hen. And she did.

  TIẾNG VIỆT :

  Con gà mái nhỏ
  Có một trang trại với một chuồng lớn màu đỏ. Và trong chuồng lớn màu đỏ đó, có rất nhiều động vật, trong đó nhỏ nhất là một con gà mái đỏ nhỏ. Con gà mái đỏ nhỏ có thể ít, nhưng cô là cư dân tích cực nhất của trang trại.
  Khi cô ấy đẻ trứng, cô ấy dành thời gian của mình để đi lại và đi bộ về chuồng, mổ lấy hạt trên mặt đất, hoặc thu thập cành cây và cỏ khô để làm tổ. Cô giữ mọi thứ trong chuồng gọn gàng và sạch sẽ.
  Một ngày nọ, khi cô đang mổ trên mặt đất, cô phát hiện ra một số hạt lúa mì còn sót lại mà người nông dân đã bỏ lại. Cô biết rằng lúa mì có thể được trồng, và sau đó được làm thành bánh mì tươi ngon. Vì vậy, cô đã đi đến chuồng lợn, nơi con lợn đang ăn từ một cái xô.
  “Xin lỗi, cluck cluck, tôi cần ai đó giúp tôi trồng lúa mì này,” con gà mái đỏ nói. “Oink Oink, Không phải tôi,” con lợn nói khi anh ta quay trở lại chỗ của mình.
  Vì vậy, con gà mái đỏ nhỏ đi ra ngoài và tìm thấy con mèo đang nằm dưới ánh mặt trời và chơi với một quả bóng sợi. “Cluck Cluck, bạn sẽ giúp tôi trồng lúa mì này chứ?” Con gà mái đỏ nói. “Meow,” con mèo nói. “Không phải tôi. Bạn có thể thấy tôi bận không? Meow.”
  Con gà mái đỏ bực bội, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô đi bộ ra ao, nơi con vịt đang lẩn quẩn trong làn nước mát. “Cluck cluck, bạn sẽ giúp tôi lập kế hoạch lúa mì này?” Con gà mái đỏ nói. . “Quack, quack, Không phải tôi không thể. Có lẽ tôi sẽ giúp bạn sau này, khi tôi kết thúc việc bơi của mình,” con vịt nói. “Cluck cluck, sau đó tôi sẽ tự làm điều đó”, con gà mái đỏ nói.
  Vì vậy, con gà mái đỏ nhỏ đã tự mình đi ra ngoài cánh đồng và tìm thấy một vị trí đẹp để trồng lúa mì. Nói xong, cô trở về chuồng nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, khi lúa mì đã cao và vàng óng, gà mái trở nên hào hứng làm bánh từ nó. Nhưng trước tiên, cô phải thu hoạch nó.
  “Ai sẽ giúp tôi cắt lúa mì?” Con gà mái đỏ hỏi. “Không phải tôi,” con lợn kêu lên, người đang nằm trong bùn. “Không phải tôi,” con mèo kêu meo meo, người đang lấy một cái vòi. “Không phải tôi,” vịt kêu lên, khi anh đi lạch bạch ra ao. “Cluck Cluck, sau đó tôi sẽ tự làm điều đó”, con gà mái đỏ nói. Sau khi cô cắt lúa mì, con gà mái đỏ nhỏ mệt mỏi, nhưng cô biết rằng lúa mì phải được đưa đến nhà máy để nó có thể được nghiền thành bột.
  “Ai sẽ giúp tôi xay lúa mì này?” Con gà mái đỏ hỏi. “Không phải tôi,” con lợn kêu lên. “Không phải tôi,” con mèo kêu meo meo. “Không phải tôi,” vịt kêu lên. “Cluck cluck, sau đó tôi sẽ tự làm điều đó”, con gà mái đỏ nói.
  Khi lúa mì đã được nghiền thành bột, con gà mái nhỏ biết rằng đã đến lúc nướng bánh mì. “Ai sẽ giúp tôi nướng bánh mì?” Cô hỏi, mặc dù cô đã dự đoán câu trả lời sẽ là gì. “Không phải tôi,” con lợn kêu lên. “Không phải tôi,” con mèo kêu meo meo. “Không phải tôi,” vịt kêu lên. “Cluck cluck, sau đó tôi sẽ tự làm điều đó”, con gà mái đỏ nói.
  Vì vậy, cô ấy làm bột thành một ổ bánh mì, và đặt nó vào lò nướng. Sau đó, cô ngồi xuống và nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, khi bánh mì trở nên nóng và mềm, không khí tràn ngập mùi ngọt ngào của bánh mì mới nướng. Lợn và mèo và vịt đều chạy vào chuồng lớn màu đỏ.
  “Ai sẽ giúp tôi ăn bánh mì này?” Con gà mái đỏ nói. “Tôi sẽ!” con lợn nhăn nhó. “Tôi sẽ!” mèo kêu “Tôi sẽ!” quạ vịt. “Cluck cluck, tốt,” con gà mái nói, “Bạn đã giúp tôi lên kế hoạch cho lúa mì, và bạn đã giúp tôi thu hoạch lúa mì, và bạn đã giúp tôi xay lúa mì, và bạn đã giúp tôi nướng bánh mì?” Những con vật khác đều lắc đầu không. “Rồi tôi sẽ tự ăn bánh mì,” con gà mái đỏ nói. Và cô ấy đã làm thế.

  0
  2020-11-27T11:41:59+00:00

  The Little Red Chicken

  A little red chicken had a store in a small town. She sold many different items to people in the town. The people loved her products. One day, a cat came to her property. He saw the sign that indicated where the chicken’s store was located. He wanted to purchase bread, but the chicken’s store was almost empty. She had only a bag of wheat. “You can use the wheat to make bread,” the chicken said. “No, I don’t want to work,” the cat sald. “I just want to buy bread.” The cat became angry and left the store. Later, the little red chicken saw the cat in a crowd. “I will help you make the bread,” she said. But the cat treated her badly. He did not even communicate with her. He did not want to do any work. So the chicken decided to make the bread. She selected the exact amount of wheat to make fresh bread. She used a stone to pound the wheat to get it ready, Soon, her bread was ready. The cat came and saw the bread on a dish. “Give me some of your bread,” he said. “No,” said the little red chicken. “You did not help me make the bread. So you shall not have any to eat.” The cat argued with the chicken, He tried to offer a price for it But the little red chicken did not want to sell her bread. “Don’t depend on others to do work for you,” said the little red chicken. “Then how will I get bread?” the cat asked. “I recommend doing some work,” said the little red chicken. “Use a tool to plant your own wheat. When it grows big, you can gather it and make your own bread. You need to learn to do work for what you want.” wheat-a fype of plant used to make bread

  ĐC KO Ạ

  MONG RẰNG BẠN THÍCH Ạ

  0
  2020-11-27T11:42:06+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo anh trí ơi kể từ nay các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )