Các bạn ơi giúp mình với, mình đang cần gấp

Question

Các bạn ơi giúp mình với, mình đang cần gấp
cac-ban-oi-giup-minh-voi-minh-dang-can-gap

in progress 0
Thu Giang 2 weeks 2021-09-03T13:36:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T13:37:32+00:00

  a, Các từ lặp :

  +Em , mẹ , hoa cúc , cánh (hoa) , 

  ⇒”Mẹ , em” dùng để chỉ con người 

  ⇒”Hoa cúc , cánh hoa” : chỉ bộ phận của hoa và tên loài hoa 

  b, Xét về cấu tạo câu trên thuộc kiểu câu trần thuật . Vì :

  +Các câu được sắp xếp theo một trình tự nhất định

  +Về mặt nội dung thì đầy đủ, rõ ràng mạch lạc 

  +Có sức thuyết phục, tạo sự hấp dẫn cho người đọc.

  ⇒Các câu đã làm rõ vấn đè đặt ra của tiêu đề văn bản

  c, Các từ ngữ để chỉ thời gian : ngày xưa , bấy nhiêu năm , ngày nay 

  ⇒Tác dụng : làm rõ được cái thời gian của các câu trong hoàn cảnh nào. Từ đó tạo sự tiếp nối , liên kết cho các câu hơn

  d, Nhận xét :

  ⇒Tính liên kết trong đoạn văn trên đã làm nổi bật rất rõ được yêu cầu , ngụ ý được đề bài đang muốn nói tới cái gì. Sự liên kết rất chặt chẽ , gắn kết với nhau theo một khối không gian , thời gian phù hợp. 

  0
  2021-09-03T13:37:49+00:00

  `a,` Từ ngữ được lặp lại là: Em, mẹ, bé gái, hoa cúc.

  `=>` Những từ “em, mẹ” dùng để chỉ người. 

  `=>` Từ “hoa cúc” dùng để chỉ vật.

  `b,+`  Những câu văn trên thuộc kiểu câu trần thuật. 

  `+` Nội dung của lời nói rõ ràng.

  `+` Các câu đã làm rõ tiêu đề trên.

  `c,` Từ chỉ thời gian: Ngày xưa, năm, ngày nay.

  `=>` Những từ ngữ đó mục đích giúp người đọc xác định được thời gian và liên kết các câu.

  `d,` Các câu trong đoạn văn đã có sự liên kết.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )