các bạn ơi giúp mình với mình đang cần gấp cho tam giác ABC , góc ABC = 60 độ, góc BCA = 45 độ , AB = 4cm . Đg cao AD , CE của tam giác 1. Cm 4 điểm

Question

các bạn ơi giúp mình với mình đang cần gấp
cho tam giác ABC , góc ABC = 60 độ, góc BCA = 45 độ , AB = 4cm . Đg cao AD , CE của tam giác
1. Cm 4 điểm A,B,C,D thuộc 1 đg tròn
2. Tính BC,CE
VẼ HỘ MÌNH HÌNH LUÔN NHÉ THANKS

in progress 0
Vodka 1 year 2020-10-18T16:49:42+00:00 1 Answers 77 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T16:51:09+00:00

  a, BADˆ=30BD=AB2=2cmBAD^=30⇒BD=AB2=2cm
  AD=AB2BD2−−−−−−−−−−√=23–√=DC⇒AD=AB2−BD2=23=DC 
  Suy ra BC=2+23–√2+23cm
  AC=AD2+DC2−−−−−−−−−−√=26–√cm⇒AC=AD2+DC2=26cm 
  SΔABC=AB.AC.sin75:2=6+23–√SΔABC=AB.AC.sin75:2=6+23 
  b,BCEˆ=30BE=BC2=1+3–√BCE^=30⇒BE=BC2=1+3 
  SΔBDE=BD.CE.sin60:2=3+32⇒SΔBDE=BD.CE.sin60:2=3+32 
  c,EA=cos75.AC=33–√EA=cos75.AC=3−3
  ΔADCΔADC cân tại D nên DK là trung tuyến ΔADCΔADC
  DK=AK=KC=6–√⇒DK=AK=KC=6 
  AH=cos75.AE=...AH=cos75.AE=… 
  Suy ra AH.AK=..
  Ps bạn nên kiểm tra lại toàn bộ .Có gì mong sự góp ý của bạn .Cảm ơn !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )