Các bạn ơi giúp mình với mai cô kiểm tra rồi Câu1: Có 1 bạn thắc mắc ở đây là nam đế cư hay nam nhân cư. Em sẽ giải thích như thế nào để bạn hiểu? Câu

Question

Các bạn ơi giúp mình với mai cô kiểm tra rồi
Câu1: Có 1 bạn thắc mắc ở đây là nam đế cư hay nam nhân cư. Em sẽ giải thích như thế nào để bạn hiểu?
Câu 2: Hãy cho biết tại sao tác giả lại nhắc đến chiến thắng ở Chương Dương trước Hàm Tử sau?
Câu 3: Vì sao bài thơ”Nam quốc sơn hà” đc xem là bản tuyên ngôn độc lập?
Câu 4: Em hãy viết 1 đoạn văn ngắn để so sánh cụm từ “ta với ta” trong bài “qua đèo ngang” và bài”bạn đến chơi nhà”(5 đến 6 câu)

in progress 0
Khang Minh 2 months 2021-07-25T21:37:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:38:42+00:00

  câu 1 ; Nam đế cư

  Câu 2 : liên quan đến sự kiện lịch sử

  câu 3; vì nó khẳng định chủ quyền của đất nước lãnh thổ

  Câu4: 

  Giống nhau: đều kết thúc bằng cụm từ ta với ta, đều trực tiếp thể hiện cảm xúc,tâm trạng của chủ thể trữ tình Khác nhau: – Trong bài Bạn Đến Chơi nhà của Nguyễn Khuyến: + ta: tác giả (Nguyễn Khuyến) + ta: khách (bạn) => quan hệ gắn bó hòa hợp. Chỉ 2 người, nhưng thể hiện sự đồng nhất trọn vẹn giữa chủ và khách.  – Trong bài Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan:  + ta: đều chỉ tác giả (Bà Huyện Thanh Quan) => tâm trạng buồn, cô đơn. Chỉ một người, một tâm trạng.

  0
  2021-07-25T21:38:53+00:00

  Câu 1: Nếu có bạn thắc mắc “Nam nhân cư” hay “Nam Đế cư”. Em sẽ giải thích

  – “Nam nhân cư” là nước dành cho người Nam ( nghĩa hẹo hơn Nam Đế cư )

  – “Nam Đế cư” là vua của nước Nam ở

  Câu 2: 

  – Cho ta thấy chiến thắng nổi bật trong cuộc kháng chiến chống quân Mông -Nguyên của nhân dân ta

  Câu 3:

  Vì bài thơ đã khẳng định được rõ ràng chủ quyền độc lập của dân tộc:
  + Nước Nam của người Nam
  + Nước Nam hoàn toàn bình đẳng sánh ngang đất Bắc
  + Kẻ thù tuyệt đối không được xâm phạm nếu không sẽ chuốc lấy thương vong

  Câu 4:

  Cụm từ ta với ta trong bài thơ ” bạn đến chới nhà” ta với ta không phân biệt được đâu là chủ đâu là khách. thể hiện sự gắn bó, hòa hợp, tri âm tri kỷ của hai người bạn. còn cụm từ ta với ta trong bài thơ” qua đêò ngang ” của bà Huyện Thanh Quan trong thời gian bà đi nhận chức cho đến khi đi qua đèo bà đã làm bài thơ này. Cụm từ ta với ta trong bài thể hiện sự cô đơn, cảnh vật hiu cạnh xung quanh bà. Cho nên cụm từ ta với ta của bài “bạn đến chơi nhà không thể phân biệt chủ khách. còn trong bài”qua đèo ngang” là thể hiện sự cô đơn của tác giả

  chúc hok tốt

  cho xin ctlhn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )