Các bạn ơi giúp mình với cần gấp ạ. Ai làm nhanh và đúng mình vote 5sao nha Điền tiếp vào sau các câu mở đầu sau để thành những bài ca dao trọn vẹn (

Question

Các bạn ơi giúp mình với cần gấp ạ. Ai làm nhanh và đúng mình vote 5sao nha
Điền tiếp vào sau các câu mở đầu sau để thành những bài ca dao trọn vẹn ( không kể bài ca dao đã học )
Thân em như…………..
Thân em như…………..
Thân em như…………..
Chiều chiều…………….
Chiều chiều…………….
Chiều chiều…………….
Không chép mạng nha thank nhiều ????????????

in progress 0
Tài Đức 3 months 2021-07-29T14:11:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T14:12:46+00:00

  Thân em như củ ấu gai

  Ruột trong thì trắng vỏ ngìa thì đen

  Ai ơi nếm thử mà xem

  Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi

  Thân em như giếng giữa đàng

  Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân

  Thân em như hạc đầu đình

  Muốn bay chẳng cất nổi mình mà bay

  Chiều chiều bắt bướm đang bay

  Bâng khuâng nhớ bạn, bạn rày nhớ ta.

     Chiều chiều bước xuống ghe buôn

  Sóng bao nhiêu gợn em buồn bấy nhiêu.

   

  Chiều chiều dắt mẹ qua đèo

  Chim kêu bên nớ vượn trèo bên tê.

   

  0
  2021-07-29T14:13:18+00:00

  1)Thân em như trái bần trôi

  2)Thân em như hạt mưa sa

  3)Thân em như hạt mưa rào

  4)Chiều chiều ai đứng hàng ba

  5)Chiều chiều bắt bướm đang bay

  6)Chiều chiều bắt nhâm cầm câu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )