Các bạn làm giúp mình 1 câu này nhé ai xong mình cho 5 * và CTLHN đó

Question

Các bạn làm giúp mình 1 câu này nhé ai xong mình cho 5 * và CTLHN đó
cac-ban-lam-giup-minh-1-cau-nay-nhe-ai-ong-minh-cho-5-va-ctlhn-do

in progress 0
Mít Mít 1 year 2020-11-11T11:44:33+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T11:46:27+00:00

  Đáp án:

   $x$ ∈ ∅

  Giải thích các bước giải:

  $\dfrac{-9}{5}$ $-$ $|$$3x$ $-$ $\dfrac{1}{4}$$|$ $=$ $\dfrac{-6}{7}$
  ⇒ $|$$3x$ $-$ $\dfrac{1}{4}$$|$ $=$ $\dfrac{-9}{5}$ $-$ $\dfrac{-6}{7}$
  ⇒ $|$$3x$ $-$ $\dfrac{1}{4}$$|$ $=$ $\dfrac{-33}{35}$ (vô lí vì GTTD ko thể là số số Ht âm)
  $FbBinhne2k88$

  0
  2020-11-11T11:46:31+00:00

  Bạn tham khảo :

  $\dfrac{-9}{5} – |3x – \dfrac{1}{4}| = \dfrac{-6}{7}$

  ⇒ $|3x – \dfrac{1}{4} |=  \dfrac{-33}{35}$  ( vô lý ) 

  ⇒    $x ∈ ∅$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )