Các bạn giúp mk vs Viết lại câu mà nghĩa k thay đổi( kèm công thức luôn nếu có) 1. What’s the weight of your suitcase? →How 2. He has never behaved so

Question

Các bạn giúp mk vs
Viết lại câu mà nghĩa k thay đổi( kèm công thức luôn nếu có)
1. What’s the weight of your suitcase?
→How
2. He has never behaved so violently before
→he is behaving
3. I’ve warned you not to go near that dog
→i’ve warned you about
4. She can meet him if he arrives before eleven
→so

in progress 0
Nguyệt Ánh 1 year 2020-12-03T07:25:26+00:00 3 Answers 109 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-03T07:27:19+00:00

  1. How heavy is your suitcase?

  2. He is behaving more violently than ever before.

  3. I’ve warned you about not going near that dog.

  4. So long as he arrives before eleven, she can meet him.

  0
  2020-12-03T07:27:21+00:00

  =>

  1. How heavy is your suitcase? ( How heavy + be + S = What + be +….weight?)

  2. He is behaving more violently than ever before. ( more adj/adv than)

  3. I’ve warned you about going near the dog.

  4. So long as he arrives before eleven, she can meet him. ( so long as : miễn là, với điều kiện là)

  0
  2020-12-03T07:27:31+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo he has never behaved so violently before các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )