Các bạn giúp mình với, mình đang cần gấp. Mình cần chi tiết, đầy đủ. Cảm ơn nhiều!!! Giúp mình với.

Question

Các bạn giúp mình với, mình đang cần gấp.
Mình cần chi tiết, đầy đủ.
Cảm ơn nhiều!!!
Giúp mình với.
cac-ban-giup-minh-voi-minh-dang-can-gap-minh-can-chi-tiet-day-du-cam-on-nhieu-giup-minh-voi

0
Ladonna 1 year 2020-11-27T05:14:20+00:00 0 Answers 21 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )