Các bạn giúp mình giải 3 bài này với ạ

Question

Các bạn giúp mình giải 3 bài này với ạ
cac-ban-giup-minh-giai-3-bai-nay-voi-a

in progress 0
Amity 1 year 2020-10-31T02:54:35+00:00 2 Answers 66 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T02:56:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   e)= 128- [ 68+8. 4] : 4                    =545: {[180.140+105]}: 15                 g)=245 – { 4. [ 2+2 ( 36 – 9)] – 5}
       = 128- 100 : 4                             =545: 18825 : 15                                  =245 – {4. [ 2+2 . 27] – 5}
       = 128-25                                     =545 : 1255                                         =245 – {4. [2+54] – 5}
       =103                                           =0,43                                                   =245 – {4.56-5}
                                                                                                                      =245 – { 224 – 5 }
                                                                                                                      =245 – 219   
                                                                                                                      = 26
  Vote cho mik nhé

                                           

  0
  2020-10-31T02:56:33+00:00

  e) 128 – [68 + 8 . (37 – 35)²] : 4

   = 128 – [68 + 8 . 2²] : 4  

   = 128 – [68 + 8 . 4] : 4

   = 128 – [68 + 32] : 4

   = 128 – 100 : 4

   = 128 – 25

   = 103

  f) 545 : {[180 . (193 – 89) + 105]} : 15

  = 545 : {[180 . 104 + 105]} : 15

  = 545 : {18720 + 105} : 15

  = 545 : 18825 : 15

  = 0.02895086321 : 15

  = 0.00193005754

  g) 245 – {4 . [16 : 8 + 2 . (4 . 3² – 9)] – 5}

  = 245 – {4 . [16 : 8 + 2 . (4 . 9 – 9)] – 5}

  = 245 – {4 . [16 : 8 + 2 . (36 – 9)] – 5}

  = 245 – {4 . [16 : 8 + 2 . 27] – 5}

  = 245 – {4 . [2 + 54] – 5}

  = 245 – {4 . 56 – 5}

  = 245 – {224 – 5}

  = 245 – 219

  = 26

  Chúc bạn học tốt.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )