Các bạn giúp mình bài này ý b và c vs ạ

Question

Các bạn giúp mình bài này ý b và c vs ạ
cac-ban-giup-minh-bai-nay-y-b-va-c-vs-a

in progress 0
Delwyn 9 months 2021-04-27T10:54:34+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T10:56:32+00:00

  Đáp án:

  c) \(\left[ \begin{array}{l}
  y =  – 3x + 13\\
  y =  – 3x + 1
  \end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(y’\left( {{x_0}} \right) = \dfrac{{{x_0} – 2 – {x_0} – 1}}{{{{\left( {{x_0} – 2} \right)}^2}}} = \dfrac{{ – 3}}{{{{\left( {{x_0} – 2} \right)}^2}}}\)

  b) Do (C) đi qua điểm A(1;3) 

  \( \to y’\left( 1 \right) = k = \dfrac{{ – 3}}{{{{\left( {1 – 2} \right)}^2}}} =  – 3\)

  Phương trình tiếp tuyến đường thẳng (C) đi qua A(1;3)

  \(\begin{array}{l}
  y =  – 3\left( {x – 1} \right) + 3\\
   \to y =  – 3x + 6
  \end{array}\)

  c) Do (C) song song với y=-3x

  \(\begin{array}{l}
   \to y’\left( {{x_0}} \right) =  – 3\\
   \to \dfrac{{ – 3}}{{{{\left( {{x_0} – 2} \right)}^2}}} =  – 3\\
   \to {\left( {{x_0} – 2} \right)^2} = 1\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  {x_0} – 2 = 1\\
  {x_0} – 2 =  – 1
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  {x_0} = 3\\
  {x_0} = 1
  \end{array} \right. \to \left[ \begin{array}{l}
  {y_0} = 4\\
  {y_0} =  – 2
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  B\left( {3;4} \right)\\
  B\left( {1; – 2} \right)
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  PTTT:y =  – 3\left( {x – 3} \right) + 4\\
  PTTT:y =  – 3\left( {x – 1} \right) – 2
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  y =  – 3x + 13\\
  y =  – 3x + 1
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )