các bạn giải nhanh giúp mình cái mình đang cần gấp năm nay mẹ 27 tuổi mẹ hơn con 24 tuổi. Hỏi 3 năm nữa tuổi con bằng bao nhiêu phần tuổi mẹ.

Question

các bạn giải nhanh giúp mình cái mình đang cần gấp
năm nay mẹ 27 tuổi mẹ hơn con 24 tuổi. Hỏi 3 năm nữa tuổi con bằng bao nhiêu phần tuổi mẹ.

in progress 0
Khang Minh 1 year 2020-10-21T01:45:23+00:00 2 Answers 83 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T01:46:40+00:00

  Số tuổi của con hiện tại là :

  27 – 24 = 3 ( tuổi )

  Ba năm sau số tuổi của mẹ là :

  27 + 3 = 30 ( tuổi )

  Ba năm sau số tuổi của con là :

  3 + 3 = 6 ( tuổi )

  Ba năm sau số tuổi của con bằng số phần của tuổi mẹ là : 

  6 : 30 = 1/5 ( phần tuổi )

  Đáp số : 1/5 phần tuổi

   

  0
  2020-10-21T01:46:57+00:00

  Số tuổi con là:

  `27-24=3` (tuổi)

  Ba năm nữa số tuổi của con là:

  `3+3=6`  (tuổi)

  Ba năm nữa số tuổi của mẹ là:

  `27+3=30`  (tuổi)

  Khi đó, tuổi con bằng số phần tuổi mẹ là:

  $6:30=\dfrac{6}{30}=\dfrac{1}{5}$

  Đáp số: $\dfrac{1}{5}$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )