Các bạn giải giúp mình với nhé

Question

Các bạn giải giúp mình với nhé
cac-ban-giai-giup-minh-voi-nhe

in progress 0
Neala 1 tháng 2021-05-11T06:13:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

 1. `b) -1/3 + 0,7 – \sqrt{0,09} + \sqrt{1/9}`
  ` = -1/3 + 7/10 – 0,3 + 1/3`
  ` = -1/3 + 7/10 -3/10 + 1/3`
  `= (-1/3 + 1/3)  + (7/10 -3/10)`
  ` = 0 + 2/5`
  ` = 2/5`

   

 2. Đáp án:

   $0,4$

  Giải thích các bước giải:

   `\qquad -1/ 3 +0,7-\sqrt{0,09}+\sqrt{1/ 9}`

  `=-1/ 3 +0,7-0,3+1/ 3`

  `=(-1/ 3 +1/ 3 ) +(0,7-0,3)`

  `=0+0,4`

  `=0,4`

Leave an answer

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )